Wie zijn wij?
In 2005 is PlanFocus opgericht. Met elk circa 20 jaar ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling zijn de mensen van PlanFocus de aangewezen partij om u en uw organisatie te ondersteunen in de aansturing van stedelijke en andere ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Professioneel, doortastend, persoonlijk en transparant kenmerken de werkwijze van de mensen van PlanFocus.
Graag stellen wij aan u voor:

  Drs. Ing. Ben van der Waal
senior adviseur / projectmanager en oprichter van PlanFocus

Ing. Mark Vos
senior adviseur / projectmanager

Drs. Anton van de Haar
senior adviseur / projectmanager

Naast deze vier vaste mensen werkt PlanFocus intensief samen met een aantal bureaus en zelfstandige adviseurs en projectmanagers. De mensen van PlanFocus kennen niet alleen de voor- en ontwerpfase, maar kunnen ook de brug slaan tussen deze fase en de uitvoering. De belangrijkste opdrachtgevers zijn gemeenten, woningcorporaties en hogere overheden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met PlanFocus.

Projectanalyse en -aansturing
Met minimaal 15 jaar ervaring met complexe projecten, zijn de mensen van PlanFocus is staat stagnatie te doorbreken.en samen met u projecten te structureren en te ontrafelen en aan te sturen op de bekende beheeraspecten: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Vaak bestaan ruimtelijke ontwikkelingsprojecten uit deelprojecten waarbij het zaak is duidelijk de verantwoordelijkheden, de wensen en de mogelijkheden van de verschillende actoren in beeld te brengen. Daarna kunnen deze deelprojecten in samenhang worden uitgezet en uitgewerkt.

Hoe gaan wij te werk?
Het liefst werken wij bij u op locatie. De adviseurs van PlanFocus maken zicht snel eigen met de lokale situatie en kunnen - indien nodig - in korte tijd projecten ontrafelen en een heldere projectstructuur opzetten. Aan de hand van deze projectstructuur en een grondige analyse wordt één of worden enkele projectopdracht(en) uitgewerkt. Aan de hand van deze projectopdracht(en) wordt verantwoording afgelegd aan u als opdrachtgever. De mensen van PlanFocus kennen hun weg in de ambtelijke- en bestuurlijke organisatie en zijn in staat snel en efficiënt met u de benodigde besluitvorming voor te bereiden. De adviseurs zijn flexibel inzetbaar en beschikken uiteraard over een laptop en telefoon zodat het inrichten van een extra werkplek niet noodzakelijk is.


Contact Informatie
bezoekadres Brilsalamander 6
3824 VN Amersfoort
telefoon 033 - 888 63 44
mobiel 06 - 202 58 512
mail info@planfocus.nl
website www.planfocus.nl

© 2009 Planfocus All Rights reserved.